Vestegnens Kulturuge 2013

Vestegnen Kulturuge
Vestegnens Kulturuge finder sted for første gang i 2013, lørdag d. 7. – søndag d. 15. september. Vestegnens Kulturuge samler aktører på tværs af kommunerne og tilbyder oplevelser for alle, under temaet ’Rum til bevægelse’.

Baggrund for Vestegnens Kulturuge

Vestegnens Kulturinvesteringsråd er et kulturfællesskab mellem de syv kommuner på Vestegnen: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. 
Med Kulturugen vil Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) sætte Vestegnen på kortet som ny kulturregion. Kultur og kreativitet skal være løftestang for udvikling og vækst, så Vestegnen gøres mere attraktiv for både lokale og udefrakommende. 


Vestegnens Kulturuge er en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed i september måned, hvor vestegnsborgere og turister tilbydes ni dage med spændende kulturoplevelser på tværs af de syv kommuner.      Samarbejdspartnere

Vestegnens Kulturuge er et VKIR-initiativ og organiseres i samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere fra hele Vestegnen. 

Kulturugen involverer en lang række aktører på Vestegnen herunder kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder, storcentre og uddannelsesinstitutioner fordelt over Vestegnen. Disse er med til at tilbyde borgerne så mange forskellige kulturoplevelser som muligt fordelt over de syv kommuner. Der er etableret et Kulturnetværk, hvor organisationerne mødes, lærer og inspirerer hinanden på tværs af sektorer, kommuner og kulturgenrer.   
 
Resultaterne af dette samarbejde kan opleves på Vestegnens Kulturuge d. 7. – 15. september 2013.

Vil du være med i Vestegnens Kulturuge?

Du kan være med til at sætte dit præg på kulturugen! Som privatperson, forening eller erhvervsdrivende kan du være med til at afholde aktiviteter under Kulturugen. 

Har du en god ide, eller er du bare interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt projektleder for Vestegnens Kulturuge, Signe Ejerskov.


Årets tema

2013 er pilotår for Kulturugen, hvor hovedformålet er at skabe stærke sociale og kreative fællesskaber på tværs af de syv involverede kommuner. 

Temaet for Kulturugen er: ”Rum til bevægelse”. 
Alle kulturaktiviteterne bevæger sig inden for temaet ved at omhandle en bevægelse. 
Sådanne bevægelser kan være: 

Fysisk bevægelse: motion, gang, løb, dans, sportsgrene
Social bevægelse: fællesskab, netværk, grupper, budskab, retfærdighed, mangfoldighed, forskellighed 
Mental bevægelse: forståelse, viden, opdagelse, oplevelse, udfordring, læring, forandring, dannelse