Kunstopgaven

Kunstopgaven

Læs beskrivelsen af kunstopgaven her eller hent beskrivelse som pdf: Kunstopgaven (pdf)

Du skal ud fra din egen kunstneriske praksis skabe et originalt værk. Værket skal give mulighed for nye sanselige erfaringer og nye erkendelse, også for dem der møder kunsten uden forudsætninger.

Der lægges vægt på, at du i tilgangen og arbejdet med opgaven udviser nysgerrighed og reflekterende over Vestegnen - kommunernes forskelligheder, en mangfoldighed af borgere, Vestegnens lange historie samt landskabelig og arkitektonisk diversitet. Værket vil på sigt flette sig ind i fortællingen om Vestegnen, og det må gerne bidrage til at synliggøre et eller flere aspekter af Vestegnen, samtidig med at værket viser Vestegnen frem for omverdenen. Vi vil gerne udvide fortællingen om Vestegnen, så den også viser vores fællesskab, kreativitet, ressourcer, nysgerrighed, demokrati, miljø og medborgerskab.

Værket skal være tilgængeligt i det offentlige rum og vil dermed være en del af beskuerens hverdag, også uden at beskueren har taget et aktivt tilvalg om at opleve det. Værket må derfor gerne balancere kunstnerisk originalitet med respekt over for beskuernes forskellige forudsætninger, og det konkrete landskab/rum værket skal placeres i.

Med kravet om et værk i fem dele vil placering af de enkelte delværker være medskabende af værkets betydning/fortælling. Værkets enkelte elementer må gerne kunne opleves enkeltvis og gerne vække modtagerens nysgerrighed til at opsøge de øvrige delværker. Der er ikke krav i opgaven om bestemte placeringer, udover at de skal findes i dialog med kommunerne og være lovlige.

Værket skal forholde sig til temaet for Vestegnens Kulturuge 2023: ”Vestegnens Kulturuge på opdagelse”. At gå på opdagelse kan være rettet både ud mod verden og mod menneskets indre liv: identitet, relationer, vilkår, eksperimenter og undersøgelser – det står dig frit for at vælge et aspekt af at være på opdagelse. Der lægges vægt på i udvælgelsen, at værket giver modtagerne mulighed for at sanse og opleve sin verden anderledes.

Der er ikke krav om en bestemt form på delværkerne, men det kunne fx være bill boards, lydværk eller montrer.

Rammer for kunstopgaven

Vestegnens Kulturinvesteringsråd (herefter VKIR) har en politisk bestyrelse og er sat i verden for at skabe oplevelser og fællesskab gennem kunst og kultur på Vestegnen.

Der er nogle få, men faste, kriterier for det samlede kunstværk. Værkets enkelte dele skal have en vis volumen i alle 5 kommuner i VKIR-samarbejdet, og de skal placeres i det offentlige rum. Værkerne skal kunne stå sikkert i den periode, du, som kunstner, definerer. Alle værker skal stå færdige inden fredag i uge 36 og kunne ferniseres i løbet af uge 37, hvor Vestegnens Kulturuge afvikles. Værkerne må gerne stå klar tidligere. Værkerne skal forholde sig til temaet for Vestegnen Kulturuge, som de øvrige arrangementer i kulturugen også forholder sig til.  

Koordinering og planlægning

Da vi ønsker at tilbyde kunstopgaven til en kunststuderende eller nydimitteret kunstner, og stiller vi krav om, at du samarbejder med en kunstrådgiver under udarbejdelse af skitsen for at sikre, at værket er realiserbart inden for den givne tid og økonomi. Kunstrådgiveren vil også bistå dig under godkendelse af skitsen samt realiseringen af kunstopgaven. Det er dog dit ansvar at levere et realiserbart projekt. Derudover skal du forvente tæt planlægning og koordinering med kommunerne undervejs.

Tema23: Vestegnens Kulturuge på opdagelse

Vestegnens Kulturuge er alt det du kender, og alligevel ikke. Med ord, toner og billeder bliver alt det kendte helt nyt, og det du ser, rummer måske andet og mere end du regner med? Der er en hel verden at opdage med et nysgerrigt og opmærksomt blik.

En opdagelse kan ligge i det mikroskopiske og det kæmpe store. Det kan være lige rundt om hjørnet i den by, som du troede, at du havde helt styr på. Eller på stranden, i skoven, hos naboen eller på steder, hvor du aldrig har været før. Fælles for alle opdagelser er, at de fører til ny viden om steder – og måske også om dig selv. 

Årets kulturuge rummer meget mere end du forventer, så følg din nysgerrighed og gå på opdagelse i kulturen i din by, på din egn eller bag hækken.

Hvad er Vestegnens Kulturuge?

Vestegnens Kulturuge arrangeres af Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR). VKIR er et tværkommunalt samarbejde, som består af Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj, Hvidovre og Albertslund kommuner. Kulturugen er fra fredag i uge 36 til og med søndag i uge 37. Der er skiftende tema fra år til år.

Formålet med Kulturugen er:

  • At skabe oplevelser med kunst og kultur, som ellers ikke ville have fundet sted
  • At etablere nye netværk, relationer og samarbejder
  • At præsentere borgerne for kultur i mange former
  • At bruge den lokale kultur, historie og identitet som redskab til at tegne et positivt billede af Vestegnen

Organisering

  • Bestyrelsen udgøres af de 5 borgmestre.
  • Sekretariatet er i Hvidovre Kommune, Center for Kultur og Fritid.
  • Styregruppen består af kommunernes kulturchefer.
  • Projektgruppen består af kultur- og udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere.

 

Hent beskrivelse af kunstopgaven som pdf: Kunstopgaven (pdf)