Udtalelse fra direktør Susan Bjerregaard

29. maj 2020

Direktør Susan Bjerregaards svar til Grundejerforeningen Nymarken om projektets fremdrift

I undrer jer i jeres mail over, at I endnu ikke har hørt nyt vedrørende byggeriet af botilbuddet på Parallelvej på trods af, at I var blevet lovet løbende information.

Årsagen til den manglende information er, at projektet befinder sig i sin indledende fase, og al aktivitet ind til videre har været afklaring mellem boligselskab og kommunen. Denne afklaring har trukket ud, og projektet kan således ikke overholde den oprindelige tidsplan.

Så snart vi er ude af afklaringsfasen og når et mere handlingsorienteret stadie, vil vi udgive botilbuddets hjemmeside, som I til den tid vil modtage et link til.

Jeg er glad for jeres interesse og ser frem til det fremtidige samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Susan Bjerregaard